Tram Chim - (c) Bao Nguyen

Traditional Fishing Trap